Nové elektro rozvody na soc. zařízení , do skladovacích prostor a celkové odvětrání.

Požadavek zákazníka : 

Zákazník požadoval odvětrání skladovacích prostor , rozvedení zásuvkových a světelných okruhů a připojení bojleru.

Popis prací :

Vyvrtání díry do zdi a plechových vrat a osazení ventilátoru o velikosti 315mm a krycí mřížky na odvětrání skladovacích prostor.

Vyvrtání díry o velikosti 100mm na odvětrání WC , osazení větrací trubkou , zapěnění a osazení ventilátorem s doběhem. 

Přidělání podružného rozvaděče z něhož byla provedena instalace několika okruhů zásuvek po zdi v lištách. cca 40m lišt.
Světelný okruh byl veden ve zdi a stropem nad sádrokartonem.

Vše jištěno z hlavního a zásuvkové okruhy dále pak z podružného rozvaděče. Nabídka byla vč.použitého materiálu a jištění.

Celkové hodnocení zákazníka : (převzato z webu Nejřemeslníci.cz)

Byla jsem velice spokojená, práci provedl rychle a dobře.